u bent van harte welkom op onze locatie aan de Badweg 2, 8934 AA in Leeuwarden.

Klik hier voor de routebeschrijving. 

Indien u liever telefonisch of via beeldbellen uw gesprek wilt voeren, dan behoort dat uiteraard ook tot de mogelijkheden. Overlegt u in dat geval met uw behandelaar. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 088 008 63 63 of via info@netwerkpsychologen.nl.

Over ons

Netwerkpsychologen is een psychologenpraktijk voor kinderen, jeugd en volwassenen met vestigingen in Leeuwarden en Harlingen.

Missie 

In het leven kun je vastlopen en iemand nodig hebben die je weer op weg helpt. Bij Netwerkpsychologen helpen we je graag weer verder. We kijken samen hoe je weer verder kunt en wat je daarvoor nodig hebt. Persoonlijk inzicht geeft je handvaten. We gaan je helpen, dat is ons uitgangspunt.

Visie 

Vanuit oprechte aandacht en interesse maken we een persoonlijk plan om weer op weg te komen. Op een laagdrempelige wijze helpen we volwassenen, jongeren en kinderen verder in hun ontwikkeling door het bieden van vertrouwen, zelfinzicht en concrete handreikingen.

 

Met een netwerk van deskundigen en een breed behandelaanbod kunnen we ons toespitsen op uw persoonlijke klachten en behoeften. De nieuwste inzichten worden daarbij toegepast. Samen werken we toe naar een steviger fundament, zodat u zich zekerder voelt en beter in uw vel komt te zitten. In onze praktijk hebben we specialisten in dienst op het gebied van onder andere angstklachten, spanningsklachten, traumaverwerking, somberheidsklachten, burn-out / overspannenheid, rouwverwerking en (onverklaarbare) lichamelijke klachten. Ook wanneer u simpelweg vastloopt in bepaalde patronen, relatieproblemen heeft of problemen met uw werk, studie of de opvoeding kunt u bij ons terecht.

We werken nauw samen met een vrijgevestigd psychiater. In voorkomende gevallen schakelen we hem in voor psychiatrische diagnostiek en farmacotherapie, uiteraard in overleg met u/ouders. Dit geldt alleen voor jeugd en jongeren (tot 18 jaar).

 

Cliënten zijn erg tevreden: gemiddeld beoordelen ze ons met een 8,5
(resultaten CQ index – clientervaringen 2023. Klik hier voor het rapport.)

Sinds 1 januari 2023 draagt Netwerk Psychologen het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ. Het Keurmerk biedt erkenning aan zorgaanbieders van generalistische kortdurende GGZ die een stapje extra doen voor goede zorg. Het Keurmerk zorgt dat cliënten, verwijzers en zorgverzekeraars hen herkennen, geeft vertrouwen én biedt openingen voor het inhoudelijke gesprek. Kijk voor meer informatie op de website: www.Kibg.nl

Voor wie

Volwassenen

Voor volwassenen bieden we Basis GGZ. Tijdens de behandeling werken we heel gericht aan het oplossen of verminderen van je klachten. Een behandelingstraject duurt ongeveer vijf tot maximaal twaalf sessies per jaar. Hoeveel behandelsessies je nodig hebt, bepaal je vooraf samen met één van onze therapeuten. In de behandelzorg richten we ons vooral op enkelvoudige problematiek. In geval van twijfel kunt u altijd overleggen of we de juiste behandeling kunnen bieden. In de meeste gevallen kunnen we u helpen. In geval van crisisgevoelige problematiek, aanhoudende suïcidale gedachten, verslavingsproblematiek en of complexe eetstoornissen raden we u aan met uw huisarts te overleggen. In de Basis ggz passen dergelijke hulpvragen minder goed.

 

Kinderen en jeugd

Voor kinderen en jeugd hebben we naast de Basis GGZ ook Specialistische GGZ. Door nauw samen te werken met andere deskundigen kunnen wij bij Netwerkpsychologen allerlei aanvullende en ondersteunende mogelijkheden van zorg bieden. Het aanvragen van PGB of WMO-gelden is voor ons bekend terrein doordat we samenwerken met Aardema Thuiszorg.

Opvoeding en ontwikkeling

Ook met allerlei opvoedingsvragen kunt u bij ons terecht. Soms weet je het als ouder niet meer en dan is het prettig als iemand even meedenkt. Is dit gedrag nu gewoon voor kinderen van deze leeftijd of is er iets aan de hand? Denk bijvoorbeeld aan aandachtsproblemen, somberheid, een negatief zelfbeeld, (niet) in gesprek kunnen gaan met uw kind, maar ook over bijvoorbeeld uw eigen twijfels als ouder. We hebben specialisten in onze praktijk die u graag ondersteunen en adviseren.

wachtlijsten

Wachtlijsten en bemiddeling

Bij Netwerkpsychologen vinden we dat de intake een start van de behandeling is. Er zit bij ons dus geen tijd tussen de intake en de behandeling. De NZA meldt hierover: “Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”

Gemiddelde wachttijden

 • Kinderen en jeugd Leeuwarden circa 3 weken- Harlingen circa 6 weken
 • Psychodiagnostisch onderzoek kinderen en jeugd circa 12-14 weken

Voor volwassenen: basis GGZ

 • Leeuwarden circa 10 weken
 • Harlingen circa 20 weken

   Behandelmethoden

   Cognitieve gedragstherapie

   Bij deze behandelvorm leert u meer vanuit uw ratio te redeneren en minder vanuit uw emoties. Er wordt gebruik gemaakt van G-schema’s en huiswerkopdrachten.

   EMDR/TRAUMAVERWERKING

   Deze behandelvorm is zeer effectief gebleken voor de behandeling van trauma’s. We maken gebruik van visuele, auditieve of tactiele stimulatie.

   INZICHTGEVENDE THERAPIE

   Vaak is een heldere uitleg over de werking van het brein of het inzicht verschaffen over een bepaalde stoornis al helpend. Als men snapt wat er in ons brein of tijdens het denken gebeurt, kan men vaak zelf al invloed uitoefenen op het tegengaan van bepaalde klachten.

   OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE

   Het kan zo zijn dat er al op vele manieren is gekeken naar de aard en omvang van bepaalde problemen of de stoornis. Bij oplossingsgerichte therapie kijken we vooral naar de toekomst, naar een oplossing. Bij Netwerkpsychologen maken we veel gebruik van deze technieken.

   ACT

   ACT (acceptance commitment therapy) is een vorm van gedragstherapie die erop gericht is dat u een meer waardevol leven leidt. U leert op een andere manier met uw klachten, uw vervelende gedachten en gevoelens om te gaan zodat ze u minder belemmeren.

   RELATIETHERAPIE

   Samen met u en uw partner analyseren we uw relatie, kijken we waar knelpunten liggen, zoeken we verklaringen en vooral oplossingen om uw relatie weer beter gestalte te geven. Vanuit een ander perspectief kijken kan daarbij zeer verhelderend werken.

   SYSTEEMTHERAPIE

   Vooral bij jeugd/jongeren gaan we vaak systemisch te werk. Een kind/jongere is bijna altijd een onderdeel van een gezin (systeem) en door dat systeem bij de behandeling te betrekken is er vaak al snel verbetering zichtbaar.

   GEWELDLOOS VERZET

   Met geweldloos verzet hebben we een methodiek voor uw gezin beschikbaar als er sprake is van gedragsproblematiek. Spijbelgedrag, slechte schoolprestaties, veel gamen of internetverslaving zijn met deze techniek bij te sturen zonder dat u in een ruziesfeer terecht komt.

   E-HEALTH

   Met E-health bieden we online hulp aan waarmee u middels modules kan werken aan doelen (op uw eigen tijd, zonder behandelaar) passend bij uw hulpvraag. Via een beveiligde verbinding met een wachtwoord kunt u zo ook rechtstreeks contact hebben met uw hulpverlener. E-health kan onderdeel uitmaken van het traject en wordt met u besproken.

   COGMED-WERKGEHEUGEN TRAINING

   Netwerkpsychologen heeft een licentie voor de Cogmed werkgeheugen training. Dit is een effectieve en intensieve training gericht op het werkgeheugen van kinderen en volwassenen. Veel mensen met werkgeheugenproblemen (o.a. ADHD) hebben er baat bij. Deze training wordt soms vergoed door de ziektekostenverzekeraar.

   VOLUIT LEVEN (GEBASEERD OP ACT EN MINDFULNESS)

   In dit programma, gebaseerd op het boek Voluit Leven (Bohlmeijer en Hulsbergen) leert u om zich minder te laten belemmeren door uw klachten en meer te leven naar uw waarden (wat u belangrijk vindt in het leven).

   MINDFULNESS BASED COGNITIEVE THERAPIE

   Met mindfulness bent u er met uw aandacht helemaal bij. Daardoor bent u meer alert, maakt u betere beslissingen en geniet u meer van wat u doet, ziet en beleeft. Mindfulness leert u meer in het nu te zijn, zonder het direct te willen veranderen of er over te oordelen.

   Diagnostisch onderzoek (voor kinderen)

   Om meer of beter zicht te krijgen op bepaalde gedragsaspecten van uw kind kan het verstandig zijn om een diagnostisch onderzoek te laten uitvoeren. Bijvoorbeeld om vast te stellen of uit te sluiten of er sprake is van ADHD of autisme (ASS). In andere gevallen volstaat het om alleen naar de intelligentie te kijken om na te gaan of een bepaalde onderwijsvorm nu wel of niet passend is bij uw kind. Vaak combineren we beide vraagstellingen om een zo goed mogelijk beeld te schetsen. Op basis van een veelheid aan verkregen informatie bespreken we uitslagen van dat onderzoek met u en bepalen we in overleg welke vervolgstappen er mogelijk zijn. Het onderzoek bestaat uit een uitgebreide intake en twee testochtenden bij ons op de praktijk. Voor nadere informatie kunt u contact met ons opnemen.

   Psychiatrische diagnostiek en farmacotherapie (voor jeugd tot 18 jaar)

   We werken nauw samen met een vrijgevestigd psychiater, dhr. Haye bij de Weg. In voorkomende gevallen schakelen we hem in voor psychiatrische diagnostiek en farmacotherapie, uiteraard in overleg met u/ouders.

    

   Ons team

   We stellen ons graag aan u voor:

   Jitske Bouwma

   Jitske Bouwma

   Basispsycholoog

   Babette de Haan

   Babette de Haan

   GZ-Psycholoog

   Harry van keulen

   Harry van keulen

   Operationeel directeur en orthopedagoog-generalist

   Sanne Romp

   Sanne Romp

   Kinder- en jeugdpsycholoog NIP

   Karin van Schie

   Karin van Schie

   GZ-psycholoog

   Jannie Schilstra

   Jannie Schilstra

   Secretariaat

   Monique van de Werff

   Monique van de Werff

   Basispsycholoog

   Naomi Wezenaar

   Naomi Wezenaar

   Basispsycholoog

   Suzanne Zijlema

   Suzanne Zijlema

   Orthopedagoog

   Aanmelden

   U kunt zich zowel telefonisch via 088 008 63 63 als via het formulier hieronder bij Netwerkpsychologen aanmelden.

   Na aanmelding krijgt u binnen twee weken van ons een bevestiging per mail waarin een aantal zaken over het traject alvast worden toegelicht. Daarnaast wordt er een intake met u ingepland waar vragenlijsten worden afgenomen en worden de verwachtingen van het traject (welke onderdelen en wie kunnen er onderdeel van uitmaken) en het tijdspad met u besproken. Als u tot die tijd graag contact wilt, kan dat het beste via email: info@netwerkpsychologen.nl . 

   Opbouw behandeling:

   Nadat we uw verwijsbrief binnen hebben, komt u op de wachtlijst en ontvangt u van ons een bevestiging.

   We melden uw verwijzer dat we met u een intakegesprek hebben ingepland. Aan het begin van de behandeling ligt de nadruk op de diagnostische fase, waarin uw hulpvraag uitgevraagd wordt en het behandelplan wordt opgesteld. Meestal is dat na twee consulten afgerond. Samen met u wordt een probleemanalyse gemaakt en de te behalen doelen bepaald. Afhankelijk van de te leveren zorg wordt er een behandelplan opgesteld, dat met u wordt doorgenomen. Daarna volgt de behandeling.  Het kan zijn dat uw behandelaar in overleg treedt met een collega-behandelaar. In dat geval wordt u daarvan altijd op de hoogte gesteld. We sluiten (in principe) af met een korte rapportage aan uw huisarts (verwijzer).

   Aan het begin en aan het einde van de behandeling wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen. Op die manier verwachten we het effect van de behandeling te kunnen ‘meten’.

    

   In bezit van verwijsbrief van de huisarts

   8 + 4 =

   locaties

   Leeuwarden

   Badweg 2
   8934 AA Leeuwarden
   telefoon 088 008 63 63

   Routebeschrijving

   Harlingen

   Kimswerderweg 41a
   8862 TR Harlingen
   telefoon 088 008 63 63

   Routebeschrijving

   Bolsward

   Deze locatie is gesloten per 1 februari 2024