Niet de beperkingen, maar de mogelijkheden

Niet de beperkingen, maar de mogelijkheden

3

Begeleiding

Door omstandigheden, persoonlijke problemen of door een beperking kan het zijn dat u begeleiding nodig heeft.
Aardema Zorggroep biedt thuisondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen in Friesland en Groningen. De ondersteuning omvat activiteiten gericht op het bevorderen, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid van de cliënt. Het accent van de begeleiding ligt niet op het overnemen van de werkzaamheden, maar op het aanboren van de eigen kracht van u en/ of uw gezinsleden.
Hierbij kunt u denken aan:

 • Toezicht op of aansturing bij activiteiten en praktische vaardigheden;
 • Ondersteuning bij het aanbrengen van structuur dan wel het voeren van regie;
 • Oefenen van aangeleerde vaardigheden of gedrag;
 • Ondersteuning bij het organiseren van het dagelijks leven (huishouden, voeding, medicijnen, agenda, administratie, regelzaken);
 • Begeleiding in praktische zaken zoals het maken van huiswerk, omgaan met geld of letten op gezondheid;
 • Omgaan met gedragsproblemen bij u kind;
 • Het kan ook gaan om leren omgaan met anderen, grenzen bewaken of het vinden van een vrije tijdsbesteding;

Met een persoonlijk begeleider wordt er op basis van een begeleidingsplan samen met u gekeken naar wat nodig is en aan welke doelen gewerkt gaat worden.

Individuele begeleiding vanuit de WMO

Zelfstandig leven is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Er kunnen verschillende belemmeringen zijn, bijvoorbeeld een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of psychiatrische problemen. Ook beginnende dementie of andere problemen bij het ouder worden, kunnen maken dat zelfstandig leven minder makkelijk gaat.

Aardema Thuiszorg richt zich vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op het leveren van zorg en dienstverlening aan mensen, in alle fasen van hun leven in hun directe woon- en leefomgeving.

De ondersteuning is gericht op het versterken van uw zelfredzaamheid en eigen regie. De begeleider neemt meestal geen taken over, maar ondersteunt u bij de uitvoering ervan. De hulpvragen worden vastgelegd in een begeleidingsplan. Aan de hand van de hulpvraag wordt gekeken naar de best passende manier om aan de doelen te werken.

Voorbeelden van ondersteuning zijn:

 • het bieden van begeleiding en coaching op het gebied van sociaal, lichamelijk, praktisch en psychisch functioneren;
 • het leggen en onderhouden van sociale contacten;
 • het organiseren van het huishouden;
 • het bijhouden van de financiën;
 • het afhandelen van de post;
 • de vrijetijdsbesteding;
 • het invoeren en handhaven van een dagritme;
 • het (leren) nemen van belangrijke beslissingen;
 • het bieden van ondersteuning bij het contact met derden.

Een begeleider ondersteunt u bij het uitvoeren van alledaagse taken, zodat u zo zelfstandig mogelijk kunt leven.

Heeft u een WMO-melding gedaan bij uw gemeente, dan neemt een medewerker van de gemeente contact met u op voor een afspraak. Tijdens deze afspraak bespreekt u welke hulp u nodig heeft, waarna een advies wordt uitgebracht. In overleg met alle betrokkenen wordt er besproken welke professionele ondersteuning precies nodig is.

Begeleiding Jeugd en Gezin

Door omstandigheden, persoonlijke problemen of door een beperking kan het zijn dat u begeleiding nodig heeft. Een aantal voorbeelden:

 • Ervaart u dat opvoeden niet vanzelf gaat?
 • Heeft u het gevoel de regie over uw kind kwijt te zijn?
 • Heeft u moeite structuur in uw gezin aan te brengen
 • Heeft u moeite met begrijpen en ondersteunen van uw kind?
 • Bent u onzeker over uw manier van opvoeden?
 • Is er veel ruzie in huis en voelt u zich machteloos?
 • Loopt het thuis vaak spaak en lukt het niet om dit te veranderen?

Aardema Zorggroep biedt begeleiding aan jeugdigen en gezinnen gericht op het versterken van de eigen kracht, het betrekken van het netwerk en biedt laagdrempelige hulp om zorgen in de toekomst te voorkomen. Naast begeleiding kan er (op verwijzing) een vorm van behandeling nodig zijn. Netwerkpsychologen is een behandelpraktijk binnen onze zorggroep waar we een beroep op kunnen doen.

Er zal met de jeugdige, ouders/verzorgers en mogelijk andere betrokkenen gekeken worden bij welke problemen u hulp wilt en wat ervoor nodig is om u daarmee te helpen. Dit wordt vastgelegd in een begeleidingsplan. Aan de hand van de hulpvraag wordt gezocht naar de best passende manier om aan de doelen te werken. De duur van het traject is afhankelijk van de hulpvragen en mogelijkheden binnen het gezin. Zo kort als mogelijk, zo lang als nodig.

Wat de begeleiding betreft kunt u denken aan:

 • het geven van voorlichting over de ontwikkeling en opvoeding van kinderen;
 • praktische (opvoedings-) ondersteuning;
 • het aanleren van opvoedingsvaardigheden;
 • het creëren van een stabiele, rustige en positieve opvoedingsomgeving;
 • het vasthouden van nieuw geleerde vaardigheden;
 • het samen met het gezin organiseren van steun uit de omgeving;
 • het signaleren van ontwikkelingsproblemen en waar nodig verwijzen.

Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar valt de begeleiding onder de Jeugdwet, die ook door gemeenten wordt uitgevoerd. Heeft u een WMO-melding gedaan bij uw gemeente, dan neemt een medewerker van de gemeente contact met u op voor een afspraak. Tijdens deze afspraak bespreekt u welke hulp u nodig heeft, waarna een advies wordt uitgebracht. In overleg met alle betrokkenen wordt er besproken welke professionele ondersteuning precies nodig is.

Onze vestigingen

Leeuwarden
Leeuwarden

Willemskade 30
8911 BC Leeuwarden
telefoon 088 0086300
fax 084 8676234

Nieuwehorne
Nieuwehorne

Schoterlandseweg 104
8414 LZ Nieuwehorne
telefoon 088 0086300

Groningen
Groningen

Hoendiep 1
9718 TA GRONINGEN
telefoon 088 0086300

Contactformulier

3 + 10 =