Begeleiding

begeleiden vanuit kracht

Aardema Zorggroep biedt specialistische begeleiding op maat aan u of uw gezin. We richten ons op uw hulpvragen, wensen en behoeften. We bieden overzicht en structuur, praktische handvatten en een luisterend oor met als doel dat u uiteindelijk op eigen kracht verder kunt.

Aanvragen

Wilt u begeleiding of ondersteuning aanvragen? Neem dan contact op met het gebiedsteam of de gemeente in uw woonplaats. Zij kunnen op basis van uw situatie samen met u beoordelen welke vorm van ondersteuning het meest passend is.

Wilt u onafhankelijk advies bij het aanvragen van ondersteuning? Dan adviseren wij u om een onafhankelijke cliëntondersteuner mee te nemen naar het gesprek. Uiteraard mag dit ook iemand zijn uit uw eigen netwerk.

Nadat wij de aanmelding door de gemeente of het gebiedsteam van uw woonplaats hebben ontvangen, nemen wij telefonisch contact met u op voor een kennismakingsgesprek. Samen met uw begeleider formuleert u doelen waaraan u samen gaat werken. Periodiek evalueert u met uw begeleider de doelen om te beoordelen of u op de juiste weg bent. Wanneer de doelen behaald zijn én u het vertrouwen heeft dat u zelfstandig verder kunt, wordt de begeleiding afgerond.

CONTACT

  088 008 63 00

  info@aardemazorggroep.nl

Gezin & Jeugd

GEZINSONDERSTEUNING

Als ouder heb je soms zorgen over je kind. Bij ons kunt u terecht met uw vragen en zorgen. Wij bieden gezinsondersteuning aan gezinnen met kinderen tot 23 jaar. De ondersteuning is gericht op de ontwikkeling van het kind/ de jeugdige en het versterken van uw rol als ouder / verzorger.

KINDONDERSTEUNING

We bieden ondersteuning aan kinderen waarvan de ontwikkeling anders loopt dan verwacht. Samen met de ouders / opvoeders werken we aan een ontwikkelplan gericht op het aanleren van praktische vaardigheden, waardoor het kind zich naar vermogen kan ontwikkelen. Daarnaast geven wij ouders / verzorgers handvatten zodat zij de ontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren.

SCHOOLBEGELEIDING

Waar nodig bieden wij schoolbegeleiding. Samen met ouders en school kijken we wat een kind / jeugdige nodig heeft om naar school te kunnen blijven gaan en maken een gezamenlijk plan. De schoolbegeleiding vindt deels plaats op school maar ook in de thuissituatie.

Door de brede expertise van onze medewerkers is het mogelijk om maatwerk te bieden. We blijven zolang als nodig en zo kort als mogelijk. We werken samen met eventueel andere betrokken organisaties en belangrijke steunbronnen uit uw eigen netwerk.

De intensiteit van de ondersteuning hangt af van de ondersteuningsbehoefte. Wij bieden gezinsondersteuning aan vanuit de Jeugdwet.

Individuele begeleiding

Met individuele begeleiding richten we ons op uw proces en wat op elk moment nodig is. We kijken naar wat wel kan en u heeft hierin de regie.

Onze begeleiders ondersteunen u  in het op orde krijgen van uw leven. Door de brede kennis van onze begeleiders kunnen zij ondersteuning bieden op alle leefgebieden. Onze begeleiders werken samen met eventueel andere betrokken organisaties en voor u belangrijke personen uit uw netwerk.

De intensiteit van de begeleiding hangt af van de ondersteuningsbehoefte. Wij bieden begeleiding aan vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Forensische Zorg

Is er door de rechtbank een strafmaatregel aan u opgelegd? En wilt u ondersteuning bij het op orde krijgen van uw leven en meedoen in de maatschappij?

Onze gespecialiseerde begeleiders ondersteunen u op alle leefgebieden waardoor we toewerken aan wat past en bijdraagt aan zelfstandigheid. We werken hiervoor samen met de reclassering en richten ons op wat wel kan.

De intensiteit van de begeleiding hangt af van de ondersteuningsbehoefte. Wij bieden forensische zorg aan vanuit het Informatiesysteem Forensische Zorg (IFZO).

Kwaliteitsverslag 2022 is opvraagbaar via: zorginkoop@aardemazorggroep.nl