Aardema Zorggroep kent een breed aanbod in professionele zorg aan mensen in Friesland en Groningen. We bieden onder andere thuiszorg, individuele begeleiding, dagbesteding en psychologische ondersteuning.

Voordelen

Door het brede scala aan diensten is Aardema Zorggroep in staat een breed pakket aan te bieden. Een bijkomend voordeel hierin is dat de expertise binnen de onderdelen van Aardema Zorggroep snel en gemakkelijk uitgewisseld kunnen worden en de zorg en ondersteuning goed op elkaar afgestemd zijn, met inachtneming van de AVG. Wij werken altijd vanuit het principe ‘kan het niet linksom, dan gaan wij rechtsom’.

Werkwijze en doel

Onze zorg is er altijd op gericht dat de cliënt de regie over het eigen leven behoudt dan wel opnieuw verkrijgt. Vanuit een respectvolle benadering en juiste bejegening zijn de medewerkers van Aardema Zorggroep zowel motiverend, ondersteunend en waar nodig confronterend richting cliënt, maar met altijd het doel: bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de cliënt!


 

Ons aanbod

Aardema Thuiszorg

We bieden hierin (wijk)verpleging en verzorging, palliatieve zorg en huishoudelijke hulp. Ook bieden we hulp bij dementie middels een gespecialiseerde casemanager.

Begeleiding

Aardema Zorggroep biedt thuisondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen in Friesland en Groningen. De ondersteuning omvat activiteiten gericht op het bevorderen, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid.

Dagbesteding

We bieden dagbesteding bedoeld voor mensen met een lichamelijke, geestelijke en/of sociale beperking en die daardoor moeite ondervinden met het doorkomen van de dag of zich eenzaam voelen. We bieden allerlei activiteiten begeleid door professionele zorgverleners en vrijwilligers in het hart van Franeker.

Logeerhuis ‘De Kornuiten’

In de oude pastorie in Nieuwehorne heeft Aardema Zorggroep de beschikking over een kleinschalig logeerhuis “de Kornuiten”. Kinderen van acht tot twaalf jaar met een beperking kunnen hier een weekend lekker spelen en tot rust komen. Zij krijgen de zorg en aandacht die zij nodig hebben en verdienen.

Netwerkpsychologen

Netwerkpsychologen is een jonge psychologenpraktijk met vestigingen in Bolsward, Harlingen, Gorredijk en Leeuwarden. We bieden psychologische ondersteuning aan volwassenen, jeugd en kinderen.