Breed

Aardema Zorggroep biedt een breed scala aan diensten:

  • (Wijk)verpleging
  • Persoonlijke verzorging
  • Palliatieve zorg
  • Individuele begeleiding
  • Dagbesteding
  • Huishoudelijke hulp
  • Kleinschalige logeeropvang voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar
Voordelen

Door het brede scala aan diensten is Aardema Zorggroep in staat een breed pakket aan te bieden. Een bijkomend voordeel hierin is dat de expertise binnen de onderdelen van Aardema Zorggroep snel en gemakkelijk uitgewisseld kunnen worden en de zorg en ondersteuning goed op elkaar afgestemd kunnen worden, met inachtneming van de AVG.
Wij werken altijd vanuit het principe ‘kan het niet linksom, dan gaan wij rechtsom’.

Werkwijze en doel

Onze zorg is er altijd op gericht dat de cliënt de regie over het eigen leven behoudt dan wel opnieuw verkrijgt. Vanuit een respectvolle benadering en juiste bejegening zijn de medewerkers van Aardema Zorggroep zowel motiverend, ondersteunend en waar nodig confronterend richting cliënt maar met altijd het doel: bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de cliënt!

Welkom bij Aardema Zorggroep!