Betrokken & professionele
zorg bij u thuis

Wij begrijpen als geen ander dat thuiszorg in de meeste gevallen onvermijdelijk is en dat uw huis de plek is waar u wilt blijven wonen, zelfs wanneer er bepaalde dagelijkse handelingen zijn die u zelfstandig niet meer kunt uitvoeren.

Aardema Thuiszorg biedt verpleging en persoonlijke verzorging bij u thuis, wanneer u bijvoorbeeld ernstig ziek bent, na een ziekenhuisopname of als u zelfstandig wilt blijven wonen. Onze medewerkers geven u graag de beste zorg.

Er zijn geen wachttijden. Bij een aanvraag kan de zorg snel worden ingezet.

Aanvragen

We bieden wijkverpleging en persoonlijke verzorging bij u thuis voor dat waar u zelf niet meer toe in staat bent. We ondersteunen u in het douchen en aankleden en dragen zorg voor uw medicatie en wondverzorging. De wijkverpleegkundige is het vaste aanspreekpunt, voor u, voor ons, de huisarts en andere specialisten. U houdt zelf de regie en wij trachten u zo goed mogelijk te ondersteunen zodat u de juiste zorg krijgt.

In kleine wijkteams van verpleegkundigen en verzorgenden IG verlenen we de zorg die u nodig heeft. U krijgt zoveel mogelijk dezelfde personen over de vloer zodat u ons goed leert kennen en wij u.

Naast de reguliere thuiszorg bieden we ook palliatieve zorg en hulp bij dementie door middel van een gespecialiseerde casemanager.

Wat kost het?

U heeft geen verwijzing nodig voor de thuiszorg; thuiszorg valt namelijk onder eerstelijnshulp. De zorg wordt doorgaans vergoed door uw zorgverzekeraar vanuit het basispakket, tenzij er sprake is van een WLZ-indicatie of PGB.

Hoe kunt u thuiszorg aanvragen?

Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden voor thuiszorg te bespreken. Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 08:30u en 16:30u.

CONTACT

  088 008 63 00

  info@aardemazorggroep.nl

palliatieve zorg

Aandachtige zorg in de laatste levensfase is zeer belangrijk. Daarom richt Aardema Thuiszorg zich zo veel mogelijk op de wensen en behoeften van u en die van uw naasten. Palliatieve zorg is persoonlijk, integer, warm en volledig op maat. Daarnaast is er voldoende aandacht voor uw familieleden en mantelzorgers.

Omdat Aardema Thuiszorg werkt met kleine wijkgerichte team, krijgt u slechts een zeer beperkt aantal medewerkers over de vloer. Onze palliatieve aandachtsvelders zijn zeer betrokken bij de ontwikkeling van de palliatieve zorg en staan u graag te woord.

hulp bij dementie

Iedereen kan wel eens vergeetachtig zijn of het overzicht even kwijtraken. Maar naarmate u ouder wordt kan dit ook zorgelijke vormen aannemen. Uw huisarts kan dit onderzoeken; het kan wellicht duiden op dementie. In dat geval kunnen er veel vragen zijn en heeft u behoefte aan ondersteuning.

De casemanager is een verpleegkundige die gespecialiseerd is in geheugenproblemen en dementie. Dit is de vaste contactpersoon voor mensen met dementie, maar ook voor familieleden, partners, mantelzorgers en betrokken zorgverleners. Met alle vragen over wonen, zorg, relaties en een zinvolle invulling van de dag kan men terecht bij de casemanager. De casemanager helpt hiernaast bij het regelen van zorg, het bieden van emotionele begeleiding en het vinden van de weg binnen het zorgstelsel.

U bent verzekerd vanuit uw basisverzekering voor begeleiding door een casemanager dementie. U hoeft hiervoor ook geen eigen bijdrage te betalen.

Voor een verwijzing kunt u terecht bij uw huisarts, geriater, wijkverpleegkundige of medewerker van de thuiszorg.