Nieuws

Leverings voorwaarden

Voor onze zorgverlening gelden zogenaamde Algemene Leveringsvoorwaarden. Met de zorgovereenkomst vormt dit de basis van onze zorgverlening. Onze Algemene Leveringsvoorwaarden kunt u hier inzien.

Klachten & ervaringen

Of u nu heel tevreden bent of verbeterpunten voor ons heeft: we vinden uw mening fijn en belangrijk om te horen. Zo blijven we te allen tijde scherp op de zorg die we verlenen.

Ervaringen

Onze zorg kunt u waarderen op Zorgkaart Nederland. Ook leest u hier hoe anderen onze zorg ervaren.

Vertrouwenspersoon

Via Aardema Zorggroep is het mogelijk een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon te spreken, vraag ernaar bij uw begeleider. info@aardemazorggroep.nl

Het is goed om te weten dat je als kind, jongere of (pleeg)ouder altijd contact kunt zoeken met een vertrouwenspersoon van JeugdStem.nl (zie hun website) www.jeugd

Een vertrouwenspersoon is iemand waarmee kinderen, jongeren, ouders of pleegouders in vertrouwen iets kunnen bespreken. Dus zonder dat een ander te horen krijgt wat er is besproken.

Een vertrouwenspersoon kan informatie geven over hoe de jeugdzorg in elkaar zit, wat je kunt verwachten, wat je rechten zijn, hoe je een gesprek op gang kunt brengen als iets je dwarszit en hoe je een klacht kunt indienen. De vertrouwenspersoon adviseert en ondersteunt je hierbij.

Klachten en geschillen

Mocht u niet helemaal tevreden zijn, dan horen we dat graag. Zo kunnen we de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening verbeteren. Heeft u een klacht, dan u kunt u dit bespreekbaar maken via uw begeleider. Mocht u hier niet uitkomen, kunt u de vraag aan het bestuur richten.

Klachten worden afgehandeld volgens onze klachtenprocedure. 

 

 

 

 

 

 

Aardema Zorggroep is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg.

Privacy

Privacy is een belangrijk recht. Wij doen daarom ook ons uiterse best uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Uw recht op privacy en persoonsregistratie is daarom ook in een aantal wetten verankerd, bijvoorbeeld in de Wet Geneeskundige Behandeling Overeenkomst (WGBO) en de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG). De AVG heeft tot doel de privacy rond het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens van geregistreerden te waarborgen en beoogt een behoorlijk en zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens te verzekeren.

Welke gegevens we gebruiken, waarom en hoe staat in het document Privacy & Persoonsregistratie.

Disclaimer

Ondanks dat er continu zorg en aandacht wordt besteed aan deze site, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Er wordt getracht de getoonde informatie zo volledig mogelijk te tonen.

Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website en de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website verkregen is.

Contact

Vragen of wenst u meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer weten over Aardema Zorggroep en onze diensten? Bel gerust ons algemene nummer of mail ons. We zijn op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur telefonisch bereikbaar. Buiten deze tijden en in geval van dringende spoed, kunt u contact opnemen met de huisarts / dokterswacht. Voor dringende spoed bij jeugd is naast de huisarts spoed4juegd bereikbaar via 0880 7763345

Aardema Zorggroep

  088 008 63 00

  info@aardemazorggroep.nl

Netwerkpsychologen

  088 008 63 63

  info@netwerkpsychologen.nl