Dagbesteding Nieuwehorne

Als u alleen woont, kan het soms best lastig zijn om invulling te geven aan uw dag. Aardema Zorggroep biedt voor ouderen in het Aardema Huys in Nieuwehorne de gelegenheid om mensen te ontmoeten, in gezelschap te zijn en mee te doen aan allerlei activiteiten. Wekelijks is er een programma en u kiest zelf waar u aan mee wilt doen. Het team bestaat uit betrokken medewerkers en vrijwilligers, die aandacht hebben voor wat u nodig heeft en er samen met u een leuke dag van maken!

De dag wordt begonnen met koffie of thee en gezellig bijpraten. Daarnaast is er gelegenheid voor een spelletje, handwerken, knutselen, wandelen, enzovoort. Iedere week stellen wij samen met u een programma hiervoor op. ‘s Middags wordt er gezamenlijk warm gegeten.

“Altijd maar alleen zitten vind ik niks. Dankzij de Dagbesteding bij Aardema heb ik gezelligheid.” 

R. van der Ploeg

VOOR WIE

Aardema Dagbesteding in Nieuwehorne is voor oudere mensen die een lichte of matige beperking hebben, denk bijvoorbeeld aan dementie of geheugenproblemen. Dagbesteding biedt structuur en een zinvolle invulling van de dag. Bent of kent u iemand die hier behoefte aan heeft? Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Wet langdurige ondersteuning (Wlz) kunt u bij ons terecht. De gemeente waarin u woonachtig bent geeft een Wmo- of Wlz-indicatie af. Er is hierbij sprake van een aan het inkomen gerelateerde eigen bijdrage.

VOOR WIE

Aanmelden

U kunt bij ons, het Wmo loket of zorginformatiepunt in uw gemeente of bij uw thuiszorgteam terecht met uw vraag over deelname aan dagbesteding. Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt in de vorm van een indicatiestelling beoordeeld of u in aanmerking komt voor dagbesteding.

Dagbesteding zonder indicatie

Heeft u wel behoefte aan dagbesteding, maar geen indicatie? Bel ons dan gerust en vrijblijvend, dan kunnen we kijken naar de mogelijkheden.

U krijgt dan meer informatie en er wordt bekeken of u in aanmerking komt voor dagbesteding en wanneer u eventueel kunt komen.

CONTACT

 088 008 63 00

  info@aardemazorggroep.nl

  Schoterlandseweg 104 | 8414 LZ Nieuwehorne