Persbericht – Provinciale toekomstgerichte samenwerking nachtzorg in de wijkverpleging

Leeuwarden, juli 2023 – Vanaf 1 juli 2023 werken Friese thuiszorgorganisaties nauw met elkaar samen als het gaat om het leveren van nachtzorg. Met elkaar hebben zij afspraken gemaakt over de nachtzorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen, chronische zieken en palliatieve zorgvragers met een acute zorgvraag.

Om blijvend hoogwaardige en adequate nachtzorg (23.00 – 07.00 uur) te kunnen aanbieden, leveren sinds 1 juli KwadrantGroep, Antonius en Thuiszorg Het Friese Land de nachtzorg in de thuissituatie in Friesland. Deze drie organisaties zijn de zo genoemde “rijdende partijen”. Zij zijn met elkaar verantwoordelijk voor de nachtzorg van bijna 16.000 cliënten in heel Friesland. Deze ‘rijdende partijen’ worden ingezet naar aanleiding van een samenwerking tussen maar liefst 12 Friese zorgorganisaties: Patyna, Buurtzorg, Leppehiem, Zorgcentrum het Bildt, Comfortzorg, Thuiszorg Slippens, Aardema Zorggroep, Zorg Thuis Liante, Zorggroep Sint Maarten, ZuidOostZorg, Allerzorg en Interzorggroep.

Samenwerken en afstemmen

De vraag naar zorg neemt toe en de arbeidsmarkt is krap. Samenwerking en afstemming is dan ook essentieel, zo schreven de brancheverenigingen in 2019 in het landelijke document: ‘Samen op weg naar een toekomstbestendige wijkverpleging’. In dat kader onderzochten de samenwerkende partijen hoe ze de nachtzorg samen zo goed mogelijk kunnen doorontwikkelen. Belangrijk is dat de klant als aanspreekpunt zijn eigen vertrouwde thuiszorgorganisatie blijft behouden.

Unieke samenwerking

Door deze unieke samenwerking kunnen alle aangesloten zorgorganisaties hun cliënten de benodigde zorg blijven bieden. In de toekomst blijft een vertegenwoordiging van alle zorgorganisaties actief om de benodigde samenwerking en inzet van de nachtzorg te evalueren en waar nodig te verbeteren.

 

Eind persbericht

Niet voor publicatie 

Noot voor redactie:

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met

Ypie Duursma – manager Diensten en Marketing, Thuiszorg Het Friese Land | 06-20496887 | ypie@thfl.nl

Of

Almer Tiel – Beleidsadviseur Zorg, Zorgverkoop en Transitie Service Bureau Patyna | 0515-853853 | almer.tiel@patyna.nl