Meer duurzaam en digitaal

In de wijkverpleging en verzorging gaan we steeds meer over op duurzame en digitale middelen om onze kwaliteit van zorg te verbeteren. Ook vanuit de zorgverzekeraars wordt er steeds meer gestuurd op duurzaamheid en digitalisering. Om hieraan te voldoen starten wij vanaf september met de implementatie van beeldbellen in de zorg en het gebruik van Medido: een automatische medicijndispenser.

Beeldbellen

In het dagelijks leven wordt al veel gebruik gemaakt van beeldbellen, bijvoorbeeld door het gebruik van Facetime of videobellen via Whatsapp. Ook in de zorg blijkt dit een fijn alternatief in communiceren. Echter is via Whatsapp of Facetime niet via een beveiligde verbinding. In de wijk zullen wij gaan starten met het gebruik van Carescreen. Middels een beveiligde verbinding hebben we hiermee contact met cliënten zonder dat de privacy in het geding komt. Het voordeel hiervan is dat de lijnen korter en persoonlijker zijn en de cliënt hiermee minder gebonden is. Ook is het meer efficiënt: verpleegkundigen besparen hiermee reistijd zodat er in dezelfde tijd meer cliënten bediend worden. Enkele voorbeelden waarbij het beeldbellen ingezet kan worden zijn het meekijken bij wondzorg, hulp bieden bij het innemen van de medicatie, het geven van voorlichting en het voeren van familiegesprekken.

Medido

Medido is een automatische medicijndispenser. De medicijndispenser biedt op het juiste tijdstip de juiste medicatie aan. De cliënt krijgt op deze manier zelf al de herinnering om medicatie in te nemen en is dus niet gebonden aan een thuisbezoek. Waar een cliënt bijvoorbeeld eerst vier bezoekmomenten per dag kreeg van een verpleegkundige om medicatie aan te reiken, kan dit worden teruggedrongen naar bijvoorbeeld één keer per dag en in sommige situaties één keer per week. De inzet van Medido is al effectief wanneer per dag het aantal zorgmomenten met één verminderd kan worden. Wanneer de cliënt de medicatie onverhoeds vergeet, zal automatisch een seintje naar de thuiszorg worden gezonden, zodat we alsnog ervoor kunnen zorgdragen dat de cliënt de medicijnen krijgt.

We hopen met deze efficiëntieslag en verduurzaming meer cliënten kwalitatieve zorg te kunnen bieden die dit tijdelijk of permanent nodig hebben.