Begeleiding bij Aardema Zorggroep

Bij Aardema Zorggroep bieden we begeleiding op meerdere terreinen, van ambulante begeleiding tot jeugd en gezin tot forensische zorg. We werken herstelgericht en bevorderen zoveel mogelijk de zelfredzaamheid van de cliënt, zodat deze de eigen regie over het leven weer terug krijgt.

Als begeleider bezoek je mensen thuis en werk je met hen aan de gestelde doelen die jullie gezamenlijk opstellen in het Begeleidingsplan. Je werkt hierbij nauw samen met je collega’s, met andere zorgverleners en het netwerk van de cliënt. Je ondersteunt de cliënt op een coachende en praktische wijze om de gestelde doelen te behalen.

Bij Aardema Zorggroep sta je er nooit alleen voor: met regelmaat hebben we intervisie en casuïstiek overleg en waar nodig kunnen we ook afdelingsoverstijgend toespitsen op de hulpbehoefte van de cliënt.

Draag jij graag bij aan de zelfredzaamheid van onze cliënten? Bekijk dan snel onze vacatures!