Werken bij Aardema Zorggroep

Aardema Zorggroep biedt perspectief. Bij ons staat te allen tijde de cliënt centraal, waarbij we open en betrokken de cliënt zoveel mogelijk ondersteunen en zorg verlenen met het oog op de eigen zelfredzaamheid en regie. We kijken persoonsgericht naar wat wél kan en ondersteunen, inspireren en faciliteren daar waar hulp nodig is. Bij complexere problematiek zijn we door onze vele expertises en stevig netwerk met externe partners in staat om ons toe te spitsen op de hulpvraag.

Wij geloven in de kracht van verbinden en samenwerken, zowel binnen onze organisatie als daarbuiten. Daardoor blijven we scherp, wendbaar en creatief om zo de best mogelijke zorg en ondersteuning te bieden aan onze cliënten. We blijven ons continu ontwikkelen, met de blik op het hier en nu en oog voor de zorg van de toekomst. Doe je met ons mee?