Heeft u zorg nodig en bent u op zoek naar een betrouwbare en professionele organisatie? U bent bij ons aan het juiste adres!

Onze medewerkers werken in kleine wijkteams, geven persoonlijke aandacht en verlenen zorg aan huis. Centraal staat de wijkverpleegkundige. Dit is het centrale aanspreekpunt voor u, het team, de huisarts en andere specialisten. U houdt zelf de regie, de wijkverpleegkundige organiseert samen met het team uw zorg.