AANMELDEN

U kunt zich zowel telefonisch als via het inschrijfformulier bij Netwerkpsychologen aanmelden. Na aanmelding krijgt u van ons binnen twee weken via de mail een bericht waarin een aantal zaken wordt toegelicht. Mocht u nog vragen hebben, mail dan gerust via info@netwerkpsychologen.nl of bel naar 088  800 63 00.

Indien u een verwijsbrief van uw huisarts heeft, wordt in veel gevallen de zorg vergoed. Voor de zekerheid kunt u dat navragen bij uw zorgverzekeraar. Met de meeste zorgverzekeraars hebben we een contract afgesloten, een lijst hiervan vindt u hier. Voor de jeugd (onder 18 jaar) wordt de zorg vergoed door uw gemeente.

INTAKE EN BEHANDELING

We nemen telefonisch contact met u op om in overleg een intakegesprek met u in te plannen. Deze intake-afspraak is meteen het begin van uw behandeling.

Tijdens het intakegesprek verkent u samen met de behandelaar uw vragen of uw klachten. De behandelaar stelt samen met u een behandelplan op, zodat u goed weet wat er van u verwacht wordt en wat u van ons mag verwachten. Daarna volgt de behandeling die, afhankelijk van de zwaarte van de problemen, meestal tussen de vijf en twaalf gesprekken zal zijn.

Aan het einde van de behandeling stelt de behandelaar in overleg met u een eindbrief voor de huisarts op. Daarin staat een samenvatting van de behandeling. Als u niet wilt dat we de eindbrief naar uw huisarts sturen, dan doen we dat uiteraard niet. Alles doen we graag in overleg met u.

Afspraken afzeggen

Wanneer u bent verhinderd, dient u de afspraak minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Bij niet tijdig afmelden wordt € 60,- in rekening gebracht door Netwerkpsychologen. Dit bedrag kunt u niet declareren bij uw ziektekostenverzekeraar.