U kunt zich zowel telefonisch als via de website bij Netwerkpsychologen aanmelden. Indien u een verwijsbrief van uw huisarts heeft, wordt in veel gevallen de zorg vergoed. Voor de zekerheid kunt u dat altijd even navragen bij uw zorgverzekeraar. Voor de jeugd (onder 18 jaar) wordt de zorg vergoed door uw gemeente.

Na aanmelding krijgt u van ons via de mail een bericht waarin een aantal zaken worden toegelicht. Indien u wilt communiceren dan kan dat het beste via info@netwerkpsychologen.nl

We nemen telefonisch contact met u op om in overleg een intakegesprek met u in te plannen. Deze intake-afspraak is meteen het begin van uw behandeling. Er wordt tijdens de intake met u gekeken naar de reden van uw komst en we stellen met u een plan van aanpak op (behandelplan).

Tijdens een intakegesprek verkent u samen met de behandelaar uw vragen of uw klachten. De behandelaar stelt samen met u een behandelplan op, zodat u goed weet wat er van u verwacht wordt en wat u van ons mag verwachten. Daarna volgt de behandeling die, afhankelijk van de zwaarte van de problemen, meestal tussen de 5 en de 12 gesprekken zal zijn.

Aan het einde van de behandeling stelt de behandelaar in overleg met u een eindbrief voor de huisarts op. Daarin staat een samenvatting van de behandeling. Als u niet wilt dat we de eindbrief sturen, dan doen we dat uiteraard niet. We doen steeds alles in overleg met u en niets zonder uw toestemming.

Afspraken afzeggen
Wanneer u bent verhinderd dient u de afspraak minimaal 24 uur van te voren af te zeggen.
Bij niet tijdig afmelden wordt € 60,- in rekening gebracht door Netwerkpsychologen. Dat bedrag kunt u niet declareren bij uw ziektekostenverzekeraar.