Vergoeding van de zorg

Jeugd

De psychologische zorg voor de jeugd wordt bekostigd door uw gemeente. Hiervoor geldt geen eigen bijdrage. Indien een jongere tijdens de behandeling 18 jaar wordt, valt hij onder de psychologische zorg voor volwassenen.

Volwassenen

Psychologische zorg zit in het basispakket van uw zorgverzekering. Met de meeste van de zorgverzekeraars (hieronder vermeld) hebben wij een contract afgesloten.  Met ziektekostenverzekeraars waarmee wij geen contract hebben wordt een klein deel van de behandeling niet vergoed. Dat deel brengen wij echter niet bij u in rekening. Er zijn voor u dus geen kosten verbonden aan de behandeling. De behandeling gaat echter wel ten koste van uw eigen risico.

Eigen risico

Psychologische zorg gaat wel ten koste van uw eigen risico.

Netwerkpsychologen heeft in 2018 contracten met de volgende verzekeraars:

Promovendum
National Academic
Besured
De Friesland
CZ
Delta Loyd
Ohra
Menzis
OWM Anderzorg
Multizorg
ONVZ
ASR
ENO
OWM Zorgverzekeraar Zorg  en Zekerheid u.a.
Aevitae
Caresco
Turien
VGZ
VRZ Zorginkoop

www.polisvoorwaardenonline.nl
Hier vindt u polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekeraar