Uitslagen CQ Aardema Thuiszorg

Kwaliteitseisen zorginstellingen
Zorginstellingen moeten zorg leveren die voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen. Ze moeten bijvoorbeeld het zorgplan met cliënten bespreken, medezeggenschap regelen en een klachtenregeling hebben. Dit staat in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

Daarnaast is het verplicht om 2 jaarlijks een CQ te houden onder cliënten en medewerkers om zo inzicht te krijgen in de beleving van zorg bij de cliënten en weten wat er speelt bij de medewerkers. Door  deze uitslagen te inventariseren kan Aardema Thuiszorg inspelen om zaken te verbeteren en hiervoor een verbetertraject op te zetten en zo die zorg te verlenen die wenselijk en volgens de kwaliteitsnormen zijn.

Onze laatste CQ is gehouden in 2014 en hiervoor kregen wij als score voor:

Zorg Thuis (ZT) 8.8

Huishoudelijk hulp (HBH) 8.7

Medewerkers tevredenheid onderzoek (MTO) Medewerkers gaven Aardema Thuiszorg een 8,2

In 2016 zijn er weer nieuwe CQ uitgeschreven en de uitslag zal  in februari 2017 op onze website zijn te vinden.