Kan het niet linksom, dan gaan wij rechtsom!

Kan het niet linksom, dan gaan wij rechtsom!

3
Aftrek Zorgkosten 2018

Aftrek Zorgkosten 2018

Leven met een beperking of chronische ziekte brengt kosten met zich mee. Betaalt u deze kosten zelf, dan kunt u een deel daarvan terugkrijgen via de aangifte inkomstenbelasting.

Extra uitgaven voor kleding en beddengoed. Kosten voor extra gezinshulp, dieet hulpmiddelen, reiskosten ziekenbezoek, medicijnen en particuliere verpleging. Al deze kosten kunt u opvoeren bij uw aangifte.

Lees Meer

Informatie zorgstelsel en zorgverzekeringswet 2018 en 2019

Ieder jaar vinden er wijzigingen plaats ten aanzien van het zorgstelsel en de zorgverzekering. Het is niet gemakkelijk om zelf al deze veranderingen bij te houden.
Via de onderstaande link kun je de meest belangrijkste en meest actuele wijzigingen 2018 en 2019 lezen:
http://www.zorgwijzer.nl/faq/veranderingen-in-de-zorg

Eigen bijdrage betalen?
Krijgt u hulp of zorg en ondersteuning in de thuissituatie, dan word in veel gevallen een eigen bijdrage gerekend.
Via het CAK onderstaande link kunt u uw eigen bijdragen laten uitrekenen.
https://www.hetcak.nl/

Informatie Zorg en ondersteuning thuis
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis

Per Saldo, Belangenvereniging voor mensen met een PGB
https://www.pgb.nl/

3

Inspectiebezoek

Op 11 maart jl. heeft Aardema Thuiszorg een bezoek gehad van de inspectie van gezondheidszorg.

Doel van het inspectiebezoek is het beoordelen in hoeverre de door Aardema Thuiszorg geboden zorg voldoet aan de relevante wet- en regelgeving, (beroeps) normen, richtlijnen en standaarden die risico’s bij cliënten beperken.
Tijdens dit bezoek kwamen er enkele zaken naar boven die verbeterd moesten worden. Aardema Thuiszorg heeft hierop ingespeeld en een verbeterslag gemaakt om zo de kwaliteit van de zorg te optimaliseren.
De inspectie heeft na aanleiding van het bezoek hierop positief geantwoord.Voor ons was dit bezoek erg belangrijk, doen we het goed en voldoen wij aan de normen.
Met dank aan de inspectie hebben wij een verbeterslag kunnen maken en kunnen wij de zorg op een verantwoorde manier uitvoeren.

Heeft u interesse om het gehele rapport te lezen, dan kunt u dit rapport opvragen bij ons hoofdkantoor te Nieuwehorne. Tel. Nr. 0513-542178.

Uitslagen CQ Aardema Thuiszorg

Kwaliteitseisen zorginstellingen
Zorginstellingen moeten zorg leveren die voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen. Ze moeten bijvoorbeeld het zorgplan met cliënten bespreken, medezeggenschap regelen en een klachtenregeling hebben. Dit staat in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

Daarnaast is het verplicht om 2 jaarlijks een CQ te houden onder cliënten en medewerkers om zo inzicht te krijgen in de beleving van zorg bij de cliënten en weten wat er speelt bij de medewerkers. Door  deze uitslagen te inventariseren kan Aardema Thuiszorg inspelen om zaken te verbeteren en hiervoor een verbetertraject op te zetten en zo die zorg te verlenen die wenselijk en volgens de kwaliteitsnormen zijn.

Onze laatste CQ is gehouden in 2014 en hiervoor kregen wij als score voor:

Zorg Thuis (ZT) 8.8

Huishoudelijk hulp (HBH) 8.7

Medewerkers tevredenheid onderzoek (MTO) Medewerkers gaven Aardema Thuiszorg een 8,2

In 2016 zijn er weer nieuwe CQ uitgeschreven en de uitslag zal  in februari 2017 op onze website zijn te vinden.

3

Nieuwehorne

Schoterlandseweg 104
8414 LZ Nieuwehorne
telefoon 088 0086300
fax 084 8676234

Heeft u vragen?

U kunt het contactformulier invullen of bellen met onze medewerkers op het hoofdkantoor.
Wij zijn geopend van maandag t/m donderdag van 8.30 tot 16.30 uur en op vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur.

Tijdens kantooruren: tel. 0513 – 54 21 78
Bij dringende zaken vanaf 16.30 – 8.30 uur: tel. 06 – 40 40 40 55

Groningen

Hoendiep 1
9718 TA GRONINGEN
telefoon 088 0086300
fax 084 8676234

Contactformulier

10 + 9 =