Kan het niet linksom, gaan wij rechtsom!

Kan het niet linksom, gaan we rechtsom!

3

U heeft zorg nodig

Heeft u thuiszorg nodig en bent u op zoek naar een betrouwbare en professionele organisatie? U bent bij ons aan het juiste adres!

Onze medewerkers werken in kleine wijkteams, geven persoonlijke aandacht en verlenen zorg aan huis. Centraal staat de wijkverpleegkundige. Dit is het centrale aanspreekpunt voor u, het team, de huisarts en andere specialisten. U houdt zelf de regie, de wijkverpleegkundige organiseert samen met het team uw zorg.

Hoe wordt de zorg gefinancierd?

Een deel van de zorg valt onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ), een deel onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en een deel onder de Zorgverzekeringswet.

Ons aanbod

  • (Wijk)verpleging
  • Persoonlijke verzorging
  • Palliatieve zorg
  • Individuele begeleiding
  • Dagbesteding
  • Huishoudelijke hulp
  • Kleinschalige logeeropvang voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar