Samenwerken met Feel Jeugd & Gezin

Aardema Zorggroep hecht waarde aan verbinding en samenwerking, zowel intern tussen de afdelingen en zusterorganisaties als met partners en onderaannemers. Door op een gelijkwaardige manier kennis uit te wisselen en expertises te delen, versterken we het zorglandschap en kunnen we ons zo goed en concreet mogelijk toespitsen op de hulpvraag van cliënten.

Aaltje Anema, operationeel manager Jeugd bij Aardema Zorggroep, Femke de Jong en Elke Hiemstra van Feel Jeugd & Gezin

Één van deze samenwerkingen is vanuit de Gezinsbegeleiding van Aardema met Feel Jeugd & Gezin uit Drachten, dat bijna drie jaar geleden is opgericht door vriendinnen, voormalig studiegenoten en gezinsbegeleiders Elke Hiemstra en Femke de Jong. Op het hoofdkantoor van Aardema Zorggroep in Nieuwehorne komt Elke net samen met Aaltje Anema, operationeel manager Jeugd en Gezin, uit een overleg met ICT over hoe het online communicatieproces te vereenvoudigen. Elke: “Dat vind ik wel uniek aan deze samenwerking, dat we niet alleen zorginhoudelijk met elkaar kunnen sparren, maar ook op het vlak van bedrijfsvoering.”

“Op basis van onze eigen stages en werkervaring raakten we ervan overtuigd dat gezinsbegeleiding anders kon, toegankelijker, laagdrempeliger en minder bureaucratie,” vertelt Femke. “Het idee voor Feel ontstond letterlijk toen we samen op een terrasje zaten. We haalden een groot vel papier en een viltstift bij de HEMA en tekenden onze visie uit.”

Toen ze de plannen concreet hadden en Feel registreerden bij de KVK, begon het netwerken. “Zo kwamen we in contact met Aardema Zorggroep. Er was direct een klik. We voelden ons serieus genomen, ondanks dat we nog maar net waren begonnen. Onze eerste casus kregen we in Februari 2020 via Aardema.”
“Het voelt ook vertrouwd,” vult Aaltje aan. “Onze visies liggen dichtbij elkaar, qua werkwijze en kijk op jeugd- en gezinsbegeleiding. Onze samenwerking is open, gelijkwaardig en proactief: wat moet gebeuren, gebeurt ook.”

Elke: “Het is voor ons soms nog wel wat zoeken geweest. We waren natuurlijk in eerste instantie begeleiders, geen ondernemers. Bij Aardema voelt het alsof we collega’s zijn, waarbij ze ook open staan voor ondersteunen en adviseren in het zakelijke en strategische. Dat is ontzettend fijn.”
“Uiteindelijk is Aardema als hoofdaannemer natuurlijk eindverantwoordelijk”, zegt Aaltje, “maar we doen het samen. Als zij het goed doen, worden wij ook beter en andersom. Dat komt de cliënten ook alleen maar ten goede.”

Inmiddels telt Feel tien jeugd- en gezinsprofessionals, na net een sollicitatieronde te hebben gehad. “Ja, we zijn groeiende!”, lacht Femke. “Voorlopig is dit wel even goed. We vinden een hecht en stabiel team belangrijk. We vinden het zelf ook nog veel te leuk om te begeleiden. Hoe groter het team, hoe meer afstand je uiteindelijk moet nemen van de werkvloer en des te meer bureaucratie er om de hoek komt kijken.” Nét wat ze, ondanks het succes, niet willen natuurlijk. In September bestaat Feel officieel drie jaar.

Feel biedt jeugd en gezinsbegeleiding vanaf de kraamtijd tot aan leerkrachten en professionals. Als onderaannemer ontvangt zij opdrachten vanuit Aardema Zorggroep om zorg en ondersteuning te bieden.