Per 1 januari 2017 hebben wij onze werkzaamheden uitgebreid naar Groningen