Kwaliteit

Alle medewerkers van Netwerkpsychologen zijn bevoegd om hun werkzaamheden uit te voeren. Ze hebben de juiste diploma’s en hebben hun (her) registraties op orde. Voor inzage in de kwaliteitseisen van onze beroepsgroepen verwijzen wij u naar de volgende websites:

http://www.psynip.nl/
beroepsvereniging van psychologen

http://www.nvo.nl/
beroepsvereniging voor (ortho)pedagogen en onderwijskundigen

Kwaliteitsstatuut

Onze GZ-psychologen hebben elk een goedgekeurd kwaliteitsstatuut:

Mw. Drs. R. Vrieling (klik hier voor het document)

Mw. Drs. K. van Schie (klik hier voor het document)

Mw. Drs. B. de Haan (klik hier voor het document)

ISO

Netwerkpsychologen voldoet aan de eisen van de ISO 9001:2015. Dat betekent dat we voortdurend de tevredenheid van cliënten en medewerkers als uitgangspunt nemen. Een onderdeel daarvan is het meten van de resultaten. Daarnaast wordt via een vragenlijst de cliënttevredenheid gemeten om de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren. U  kunt hiervoor worden benaderd.

Bekijk het ISO Certificaat van Netwerkpsychologen.

Missie en visie

Netwerkpsychologen werkt als gehele organisatie vanuit een eigen visie en missie. Als u daar nieuwsgierig naar bent, kunt u via ons secretariaat meer informatie opvragen.

ROM

Bij de behandeling horen vragenlijsten. Deze kunnen zowel digitaal als op papier zijn. Wij vragen u dringend deze in te vullen en te retourneren. De meting van de behandeling is een van de eisen die de zorgverzekeraar stelt voor de vergoeding van de behandeling. We zijn, net als alle andere psychologenpraktijken in Nederland, verplicht deze gegevens aan te leveren, met de garantie dat dit absoluut anoniem is en niet terug te voeren is op uw persoon.

Door op onderstaande te klikken ziet u onze overeenkomst.

Basisovereenkomst SVR – Vrijgevestigde zorgaanbieder

Bewerkersovereenkomst SVR – Vrijgevestigde Zorgaanbieder

Ideeën

Het is altijd mogelijk dat er iets niet goed gaat of beter kan. Netwerkpsychologen hoort dit graag om de zorgverlening te verbeteren. Mocht u verbeterpunten zien dan vragen wij u dit kenbaar te maken bij de behandelaar of u rechtstreeks te wenden tot de directie.