Inspectiebezoek

Op 11 maart jl. heeft Aardema Thuiszorg een bezoek gehad van de inspectie van gezondheidszorg.

Doel van het inspectiebezoek is het beoordelen in hoeverre de door Aardema Thuiszorg geboden zorg voldoet aan de relevante wet- en regelgeving, (beroeps) normen, richtlijnen en standaarden die risico’s bij cliënten beperken.
Tijdens dit bezoek kwamen er enkele zaken naar boven die verbeterd moesten worden. Aardema Thuiszorg heeft hierop ingespeeld en een verbeterslag gemaakt om zo de kwaliteit van de zorg te optimaliseren.
De inspectie heeft na aanleiding van het bezoek hierop positief geantwoord.Voor ons was dit bezoek erg belangrijk, doen we het goed en voldoen wij aan de normen.
Met dank aan de inspectie hebben wij een verbeterslag kunnen maken en kunnen wij de zorg op een verantwoorde manier uitvoeren.

Heeft u interesse om het gehele rapport te lezen, dan kunt u dit rapport opvragen bij ons hoofdkantoor te Nieuwehorne. Tel. Nr. 0513-542178.