Zelfstandig leven is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Er kunnen verschillende belemmeringen zijn, bijvoorbeeld een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of psychiatrische problemen. Ook beginnende dementie of andere problemen bij het ouder worden, kunnen maken dat zelfstandig leven minder makkelijk gaat.

Aardema Thuiszorg richt zich vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op het leveren van zorg en dienstverlening aan mensen, in alle fasen van hun leven in hun directe woon- en leefomgeving.

De ondersteuning is gericht op het versterken van uw zelfredzaamheid en eigen regie. De begeleider neemt meestal geen taken over, maar ondersteunt u bij de uitvoering ervan. De hulpvragen worden vastgelegd in een begeleidingsplan. Aan de hand van de hulpvraag wordt gekeken naar de best passende manier om aan de doelen te werken.

Voorbeelden van ondersteuning zijn:

  • het bieden van begeleiding en coaching op het gebied van sociaal, lichamelijk, praktisch en psychisch functioneren;
  • het leggen en onderhouden van sociale contacten;
  • het organiseren van het huishouden;
  • het bijhouden van de financiën;
  • het afhandelen van de post;
  • de vrijetijdsbesteding;
  • het invoeren en handhaven van een dagritme;
  • het (leren) nemen van belangrijke beslissingen;
  • het bieden van ondersteuning bij het contact met derden.

Een begeleider ondersteunt u bij het uitvoeren van alledaagse taken, zodat u zo zelfstandig mogelijk kunt leven.

Heeft u een WMO-melding gedaan bij uw gemeente, dan neemt een medewerker van de gemeente contact met u op voor een afspraak. Tijdens deze afspraak bespreekt u welke hulp u nodig heeft, waarna een advies wordt uitgebracht. In overleg met alle betrokkenen wordt er besproken welke professionele ondersteuning precies nodig is.