TEVREDENHEIDSONDERZOEKEN 2018

Resultaten cliënttevredenheidsonderzoek (CTO)

De cliënten hebben aan Verpleging & Verzorging de volgende cijfers toegekend:

Gemiddeld cijfer zorgverlener 8.8 (in 2016 ook 8.8)
Gemiddeld cijfer zorginstelling 8.5 (in 2016 was dit 8.7)
Gemiddeld aanbevelingscijfer 8.6 (in 2016 was dit 8.8)

De cliënten hebben aan huishoudelijke hulp de volgende cijfers toegekend:

Gemiddeld cijfer zorgverlener 8.4 (in 2016 was dit 8.3)
Gemiddeld aanbevelingscijfer 8.5 (in 2016 was dit 8.3)

De cliënten hebben aan individuele begeleiding de volgende cijfers toegekend:

Gemiddeld cijfer zorgverlener 8.9 (in 2016 was dit 8.6)
Gemiddeld aanbevelingscijfer 8.4 (in 2016 was dit 8.6)

De cliënten hebben aan de dagbesteding de volgende cijfers toegekend:

Gemiddeld cijfer zorgverlener 8.9 (in 2016 niet apart onderzocht)
Gemiddeld aanbevelingscijfer 8.8 (in 2016 niet apart onderzocht)

De cliënten hebben aan begeleiding jeugdigen de volgende cijfers toegekend:

Gemiddeld cijfer zorgverlener 8.1 (in 2016 niet apart onderzocht)
Gemiddeld aanbevelingscijfer 7.6 (in 2016 niet apart onderzocht)

Resultaten medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO)

De medewerkers hebben een 7,6 als gemiddeld rapportcijfer gegeven en dit is iets hoger dan het cijfer in 2016, dat was 7.

Voor de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken in 2018, klik hier.