Hoe wordt de zorg gefinancierd?

Een deel van de zorg valt onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ), een deel onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en een deel onder de Zorgverzekeringswet.