Financiering

Financiering

3

Financiering

Een logeerweekend kan vanuit het persoonsgebonden budget, de Wlz of de Wmo worden gefinancierd.