Over Verpleging en Verzorging

Heeft u zorg nodig en bent u op zoek naar een betrouwbare en professionele organisatie? U bent bij ons aan het juiste adres! Onze medewerkers werken in kleine wijkteams, geven persoonlijke aandacht en verlenen zorg aan huis. Centraal staat de wijkverpleegkundige. Dit...

VV Clientenraad

Cliëntenraad Cliëntenraad Cliëntenraad Doelstelling Cliëntenraad De Cliëntenraad is een officieel advies orgaan dat is ingesteld op basis van de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden en heeft tot taak om in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van cliënten te...

VV Klachtenreglement

Klachtenreglement Klachtenreglement Klachtenreglement Voor het Klachtenreglement van Aardema Zorggroep, klik hier. Aardema Zorggroep is aangesloten bij de Geschillencommissie...

VV Privacy en Persoonsregistratie

Privacy en Persoonsregistratie Privacy en Persoonsregistratie Privacy en Persoonsregistratie Recht op Privacy Privacy is een belangrijk recht. Dit recht is derhalve ook in een aantal wetten verankerd, bijvoorbeeld in de Wet Geneeskundige Behandeling Overeenkomst...

VV Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Leveringsvoorwaarden Leveringsvoorwaarden Voor de leveringsvoorwaarden van Aardema Zorggroep, klik...

VV MTO

MTO MTO CTO en MTO TEVREDENHEIDSONDERZOEKEN 2018 Resultaten cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) De cliënten hebben aan Verpleging & Verzorging de volgende cijfers toegekend: Gemiddeld cijfer zorgverlener 8.8 (in 2016 ook 8.8) Gemiddeld cijfer zorginstelling 8.5 (in...