U heeft zorg nodig

Heeft u thuiszorg nodig en bent u op zoek naar een betrouwbare en professionele organisatie? U bent bij ons aan het juiste adres! Onze medewerkers werken in kleine wijkteams, geven persoonlijke aandacht en verlenen zorg aan huis. Centraal staat de wijkverpleegkundige....

Hoe wordt de zorg gefinancierd?

Een deel van de zorg valt onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ), een deel onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en een deel onder de Zorgverzekeringswet.

Ons aanbod

(Wijk)verpleging Persoonlijke verzorging Palliatieve zorg Individuele begeleiding Dagbesteding Huishoudelijke hulp Kleinschalige logeeropvang voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar