Privacy en Persoonsregistratie

Recht op Privacy Privacy is een belangrijk recht. Dit recht is derhalve ook in een aantal wetten verankerd, bijvoorbeeld in de Wet Geneeskundige Behandeling Overeenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De WBP heeft tot doel de privacy rond het...