Vergoeding van de zorg

Jeugd De psychologische zorg voor de jeugd wordt bekostigd door uw gemeente. Hiervoor geldt geen eigen bijdrage. Indien een jongere tijdens de behandeling 18 jaar wordt, valt hij onder de psychologische zorg voor volwassenen.   Volwassenen Psychologische zorg zit in...