De Kornuiten in Nieuwehorne

In de oude Pastorie in Nieuwehorne heeft Aardema Thuiszorg de beschikking over een kleinschalig logeerhuis “de Kornuiten”. Kinderen met een beperking kunnen hier een weekend lekker spelen en tot rust komen. Zij krijgen de zorg en aandacht die zij nodig hebben én...

Financiering

Een logeerweekend kan vanuit het persoonsgebonden budget, de Wlz of de Wmo worden gefinancierd.