Hulp bij dementie

Hulp bij dementie

3

Casemanager Dementie

Iedereen kan wel eens vergeetachtig zijn of het overzicht even kwijtraken. Maar naarmate u ouder wordt kan dit ook zorgelijke vormen aannemen. Uw huisarts kan dit onderzoeken; het kan wellicht duiden op dementie. In dat geval kunnen er veel vragen zijn en heeft u behoefte aan ondersteuning.

De casemanager is een verpleegkundige die gespecialiseerd is in geheugenproblemen en dementie. Dit is de vaste contactpersoon voor mensen met dementie, maar ook voor familieleden, partners, mantelzorgers en betrokken zorgverleners. Met alle vragen over wonen, zorg, relaties en een zinvolle invulling van de dag kan men terecht bij de casemanager. De casemanager helpt hiernaast bij het regelen van zorg, het bieden van emotionele begeleiding en het vinden van de weg binnen het zorgstelsel.

U bent verzekerd vanuit uw basisverzekering voor begeleiding door een casemanager dementie. U hoeft hiervoor ook geen eigen bijdrage te betalen. Voor een verwijzing kunt u terecht bij uw huisarts, geriater, wijkverpleegkundige of medewerker van de thuiszorg.

Aanbeveling

De werkwijze van Aardema Thuiszorg is even simpel als doeltreffend. Luister naar de klant en gebruik je intuïtie, drukt eigenaar Tjidi Aardema haar zorgmedewerkers op het hart. Binnen de regels staan de wensen van de cliënten centraal.