Cognitieve gedragstherapie

Bij deze behandelvorm leert u meer vanuit uw ratio te redeneren en te denken en minder vanuit uw gevoel. Er wordt gebruik gemaakt van G-schema’s en huiswerkopdrachten.

EMDR/traumaverwerking

Deze behandelvorm is zeer effectief gebleken voor de behandeling van trauma’s. Bij Netwerkpsychologen maken we gebruik van visuele, auditieve of tactiele stimulatie.

Inzichtgevende therapie

Vaak is een heldere uitleg over de werking van het brein of het inzicht verschaffen over een bepaalde stoornis al helpend. Als men snapt wat er in ons brein of tijdens het denken gebeurt, kan men vaak zelf al invloed uit oefenen over het tegengaan van bepaalde klachten.

Oplossingsgerichte therapie

Het kan heel goed zo zijn dat er al vaak op vele manieren gekeken werd naar de aard en omvang en vooral het ontstaan van de problemen of de stoornis. Bij de oplossingsgerichte therapie kijken we vooral naar de toekomst, naar een oplossing. Bij Netwerkpsychologen maken we veel gebruik van deze technieken.

ACT

ACT (acceptance commitment therapy) is een vorm van gedragstherapie die erop gericht is dat je een meer waardevol leven leidt. U leert op een andere manier met uw klachten, uw vervelende gedachten en gevoelens om te gaan (d.m.v. allerlei technieken) zodat ze u minder belemmeren.

Voluit Leven (gebaseerd op ACT en mindfulness)

In dit programma, gebaseerd op het boek Voluit Leven (Bohlmeijer en Hulsbergen) leert u om zich minder te laten belemmeren door je klachten en meer te leven naar je waarden (wat u belangrijk vindt in het leven). Het boek wordt in de sessies samen doorgewerkt.

Relatietherapie

Samen met u en uw partner analyseren we uw relatie, kijken we waar knelpunten liggen, zoeken we verklaringen en vooral oplossingen om uw relatie weer beter gestalte te geven. Vanuit een ander perspectief kijken kan daarbij zeer verhelderend werken.

Diagnostisch onderzoek (voor kinderen)

Om meer of beter zicht te krijgen op bepaalde gedragsaspecten van uw kind kan het verstandig zijn om een diagnostisch onderzoek te laten uitvoeren. Bijvoorbeeld om vast te stellen of uit te sluiten of er sprake is van ADHD of autisme (ASS). In andere gevallen volstaat het om alleen naar de intelligentie te kijken om na te gaan of een bepaalde onderwijsvorm nu wel of niet passend is bij de mogelijkheden van uw kind. Vaak combineren we beide vraagstellingen om een zo goed mogelijk beeld te schetsen. Op basis van een veelheid aan verkregen informatie bespreken we uitslagen van dat onderzoek met u en bepalen we in overleg welke vervolgstappen er mogelijk zijn.

Het onderzoek bestaat uit een uitgebreide intake en twee testochtenden bij ons op de praktijk. Voor nadere informatie kunt u contact met ons opnemen.

Systeemtherapie

Vooral bij jeugd/jongeren gaan we vaak systemisch te werk. Een kind/jongere is bijna altijd een onderdeel van een gezin (systeem) en door dat systeem bij de behandeling te betrekken, is er vaak al snel verbetering zichtbaar.

Geweldloos verzet

Met geweldloos verzet hebben we een methodiek voor uw gezin beschikbaar als er sprake is van gedragsproblematiek die moeilijk te tolereren is. Spijbelgedrag, slechte schoolprestaties en motivatie, veel gamen/internetverslaving, middelgebruik et cetera is met deze techniek heel goed bij te sturen zonder dat je in een ruziesfeer en geschreeuw/geweld terecht komt.

E-health

Met E-health bieden we ook online hulp aan. Via een beveiligde verbinding met een wachtwoord kunt u zo rechtstreeks contact hebben met uw hulpverlener.

Cogmed-werkgeheugen training

Netwerkpsychologen heeft een licentie om de Cogmed werkgeheugen training aan te mogen bieden. Dit is een effectieve en erg intensieve training met een helder en duidelijk effect op het werkgeheugen van kinderen en volwassenen. Veel mensen met werkgeheugenproblemen (bv ADHD) hebben er baat bij. Deze training wordt soms vergoed door de ziektekostenverzekeraar.

Mindfulness based cognitieve therapie

Met mindfulness ben je er met je aandacht helemaal bij. Daardoor ben je meer alert, maak je betere beslissingen en geniet je meer van wat je doet, ziet en beleeft. Mindfulness leert je meer in het nu te zijn, zonder het direct te willen veranderen of er over te oordelen.