Bij Netwerkpsychologen kunt u voor zowel diagnostiek als voor behandeling terecht. Vooral met ADHD en PDD-nos hebben we een uitgebreide ervaring, net als met onderwijs gerelateerde problematiek.

In voorkomende gevallen werken we samen met een kinder- en jeugdpsychiater waardoor ook medicatie door ons verzorgd kan worden. Uiteraard in zeer goed overleg met u.

Netwerkpsychologen is aangesloten op de verwijsindex Fryslân (ViF). We zijn daartoe wettelijk verplicht vanwege de jeugdwet 2015. De Verwijsindex Fryslân is een digitaal contactinstrument voor professionals die betrokken zijn bij kinderen/jeugdigen van 0 tot 23 jaar en/of hun ouders. Voor meer informatie verwijzen we u naar www.verwijsindexfryslan.nl