ontmoet de behandelaren

3

Jitske Bouwma

Volwassenen

Sinds oktober 2017 ben ik werkzaam bij Netwerkpsychologen. Daarvoor werkte ik bij grotere GGZ-instellingen, waar ik ervaring heb opgedaan in de behandeling van diverse ziektebeelden. Bij Netwerkpsychologen behandel ik voornamelijk (jong)volwassenen met uiteenlopende klachten. Daarbij maak ik veel gebruik van technieken uit de Cognitieve Gedragstherapie, maar pas ik ook technieken uit andere stromingen zoals mindfulness toe. Ik vind het belangrijk om de behandeling goed te laten aanlsuiten bij de cliënt. Als behandelaar ben ik eerlijk, betrouwbaar en betrokken, gericht op klachten en krachten, inzicht en aanpakken.

Karin van Schie

Volwassenen

 Sinds 1 maart 2015 werk ik bij Netwerkpsychologen in Harlingen.
Op iedere vrijdag ben ik werkzaam als GZ-Psycholoog / Cognitief Gedragstherapeut en EMDR-therapeut.
Daarnaast heb ik een eigen praktijk op Terschelling. Mijn ervaring heb ik opgedaan bij o.a. een grote landelijke organisatie, waar ik diverse psychische problematiek in de ambulante zorg heb behandeld.
Ik ben transparant, werk graag doelgericht en vind het een uitdaging om mensen (weer) in hun kracht te zetten.

Ryanne Vrieling

Volwassenen

Ik ben als GZ-psycholoog (BIG registratie-nummer 39913990525) werkzaam bij Netwerkpsychologen. Ik geef overwegend individuele Cognitieve gedragstherapie aan volwassenen. Hierbij blijf ik wel kijken naar wat de cliënt nodig heeft. In de praktijk zie ik mensen met uiteenlopende klachten, waarbij ik vooral veel ervaring heb opgedaan in het werken met mensen met angst-, stemmings- en overspannenheidsklachten. Bovendien ben ik als GZ-psycholoog verbonden aan chronische pijn-revalidatietrajecten. Mijn behandelstijl is  betrokken, positief, en gericht op weer in je eigen kracht komen te staan.

Babette de Haan

Volwassenen

Ik ben geregistreerd als GZ psycholoog en ik ben EMDR therapeut. Ik doe veel traumaverwerking met EMDR. Daarnaast werk ik met ACT (Acceptance Commitment Therapie) en gebruik ik vaak het programma Voluit Leven. Ook heb ik ervaring met oplossingsgerichte therapie en CGT (Cognitieve Gedragstherapie). Verder heb ik de opleiding tot Mindfulness trainer gedaan (bij SeeTrue).

Ik zie mensen met allerlei soorten problemen (o.a. burnout, depressieve klachten, angstklachten, spanningsklachten, persoonlijkheidsproblemen). Ik vind het persoonlijke contact heel belangrijk en om samen te onderzoeken wat je graag anders wilt in je leven. Ik heb ruime ervaring als psycholoog. Ik heb bij GGZ Friesland gewerkt en daarvoor langere tijd in een andere grote GGZ instelling elders in het land en daarnaast in een eigen praktijk.
Werkdagen: ma, wo, do (Leeuwarden, Bolsward)

Sanne Romp

Kinderen en jeugd

Sinds september 2011 ben ik bij Netwerkpsychologen werkzaam als kinder- en jeugdpsycholoog. Ik ben geregistreerd als psycholoog NIP (registratienummer 212555) en in opleiding tot systeemtherapeut NVRG. Ik werk veel met kinderen en jongeren en hun gezin. Naast systeemtherapeutische interventies pas ik regelmatig EMDR toe en gebruik ik cognitief therapeutische technieken. Tevens voer ik psychologisch onderzoek uit bij allerhande problematiek.
In mijn werk betrek ik vaak de omgeving van de aangemelde persoon, om zodoende hem of haar weer in eigen kracht te zetten. Ik werk transparant, doelgericht en ben betrokken.

Monique van der Werff

Kinderen en jeugd, Volwassenen

Ik ben psycholoog NIP. Ik werk veel samen met fysiotherapeuten in multidisciplinaire programma’s. Met Tigra Leeuwarden doe ik pijnrevalidatie en re-integratie trajecten. Met Integra Harlingen ben ik betrokken bij Big Move, een actief programma met groepsbijeenkomsten en individuele behandeling voor mensen met lichamelijke en psychische klachten. Het geeft mij een goed gevoel mensen te helpen met inzicht krijgen in hun eigen denken en handelen. Ik werk graag met jonge kinderen en met jong volwassenen. Vaak betrek ik de omgeving van de aangemelde persoon, om zodoende hem of haar weer in eigen kracht te zetten. Ik werk transparant, doelgericht en ben betrokken.

Harry van Keulen

Kinderen en Jeugd, Volwassenen

Ik ben orthopedagoog generalist (NVO 8022). Ik werk veel met jeugd en jongeren maar zie af en toe ook volwassenen. Indien mogelijk/nodig pas ik EMDR toe.
Voor mijn werkzaamheden bij Netwerkpsychologen heb ik ruim 20 jaar in allerlei vormen van (speciaal) onderwijs gewerkt. Het is voor mij erg belangrijk een goede ‘klik’ te hebben met degene waarmee ik in gesprek ben, ongeacht de leeftijd.
In mijn werk betrek ik vaak de omgeving van de aangemelde persoon, om zodoende hem of haar weer in eigen kracht te zetten. Ik werk transparant, doelgericht en ben betrokken.

Ingrid Veenstra

Kinderen en Jeugd, Volwassenen

Sinds 1 februari 2017 werk ik als GZ-psycholoog bij Netwerkpsychologen in Leeuwarden en Bolsward. Ik beschik over ruime ervaring in het werken met zowel kinderen en jeugd als volwassenen. In mijn werk maak ik gebruik van technieken uit de cognitieve gedragstherapie, pas ik EMDR toe en voer ik psychologisch onderzoek uit. Op mijn vorige werkplek heb ik de nodige kennis en ervaring opgedaan in het werken met cliënten waarbij sprake was van hechtingsproblematiek, zowel bij kinderen als volwassenen.  In mijn contact met de cliënt vind ik betrokkenheid belangrijk en probeer ik aan te sluiten bij de persoonlijke kracht van de cliënt.

Suzanne Zijlema

Kinderen en jongeren

Sinds september 2018 ben ik werkzaam als psycholoog bij Netwerkpsychologen in Leeuwarden. Hier werk ik op maandag en dinsdag en houd ik mij voornamelijk bezig met het uitvoeren van psychologisch onderzoek bij kinderen en jongeren, waarbij ik de omgeving van de desbetreffende cliënt zo goed mogelijk probeer te betrekken. Verder vind ik in mijn werk betrokkenheid zeer belangrijk en probeer ik zo goed mogelijk aan te sluiten bij de persoonlijke wensen en behoeften van de cliënt.

Tessa van der Aart

kinderen en jongeren

Sinds mei 2018 werk ik als psycholoog voor kinderen en jongeren bij Netwerkpsychologen in Leeuwarden en Harlingen. Ik maak veel gebruik van cognitieve gedragstherapie en probeer daarbij rekening houden met de specifieke situatie van de cliënt. Naast behandelingen voer ik psychologisch onderzoek uit bij diverse problematiek. Ik vind het belangrijk om op een leuke manier contact te maken en heb veel aandacht voor de sterke kanten en mogelijkheden van de cliënt.

Anuschka Ronner

Secretariaat

Sinds oktober 2011 werk ik bij Netwerkpsychologen. Als u naar ons belt krijgt u meestal mij aan de telefoon. Ik help u graag bij het maken van uw afspraken en andere administratieve vragen.