Door omstandigheden, persoonlijke problemen of door een beperking kan het zijn dat u begeleiding nodig heeft. Een aantal voorbeelden:

 • Ervaart u dat opvoeden niet vanzelf gaat?
 • Heeft u het gevoel de regie over uw kind kwijt te zijn?
 • Heeft u moeite structuur in uw gezin aan te brengen
 • Heeft u moeite met begrijpen en ondersteunen van uw kind?
 • Bent u onzeker over uw manier van opvoeden?
 • Is er veel ruzie in huis en voelt u zich machteloos?
 • Loopt het thuis vaak spaak en lukt het niet om dit te veranderen?

Aardema Zorggroep biedt begeleiding aan jeugdigen en gezinnen gericht op het versterken van de eigen kracht, het betrekken van het netwerk en biedt laagdrempelige hulp om zorgen in de toekomst te voorkomen. Naast begeleiding kan er (op verwijzing) een vorm van behandeling nodig zijn. Netwerkpsychologen is een behandelpraktijk binnen onze zorggroep waar we een beroep op kunnen doen.

Er zal met de jeugdige, ouders/verzorgers en mogelijk andere betrokkenen gekeken worden bij welke problemen u hulp wilt en wat ervoor nodig is om u daarmee te helpen. Dit wordt vastgelegd in een begeleidingsplan. Aan de hand van de hulpvraag wordt gezocht naar de best passende manier om aan de doelen te werken. De duur van het traject is afhankelijk van de hulpvragen en mogelijkheden binnen het gezin. Zo kort als mogelijk, zo lang als nodig.

Wat de begeleiding betreft kunt u denken aan:

 • het geven van voorlichting over de ontwikkeling en opvoeding van kinderen;
 • praktische (opvoedings-) ondersteuning;
 • het aanleren van opvoedingsvaardigheden;
 • het creëren van een stabiele, rustige en positieve opvoedingsomgeving;
 • het vasthouden van nieuw geleerde vaardigheden;
 • het samen met het gezin organiseren van steun uit de omgeving;
 • het signaleren van ontwikkelingsproblemen en waar nodig verwijzen.

Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar valt de begeleiding onder de Jeugdwet, die ook door gemeenten wordt uitgevoerd. Heeft u een WMO-melding gedaan bij uw gemeente, dan neemt een medewerker van de gemeente contact met u op voor een afspraak. Tijdens deze afspraak bespreekt u welke hulp u nodig heeft, waarna een advies wordt uitgebracht. In overleg met alle betrokkenen wordt er besproken welke professionele ondersteuning precies nodig is.