Aardema Zorggroep in NoordZ

Dit interview verscheen in de NoordZ-bijlage van de Leeuwarder Courant op donderdag 16 september 2021. 

Met humor het ijs breken, zeggen waar het op staat, kwetsbaar durven zijn. Het zijn uitspraken die Evelyn Bakker van Aardema Zorggroep op het lijf zijn geschreven. Aan Noordz vertelt ze wat haar drijft als professional Jeugd- en Gezin. „Dat sprankje hoop dat je bij kinderen ziet ontstaan…” Betekenis geven als drijfveer.

Aardema Zorggroep biedt in Friesland thuiszorg, huishoudelijke hulp, individuele begeleiding, dagbesteding en beschikt over een eigen psychologenpraktijk, Netwerkpsychologen. Een platte organisatie met korte lijnen, waar vertrouwen het uitgangspunt is. In elkaar, in de samenwerking naar andere betrokken partijen en in de cliënt. „Dat beschouw ik als een groot goed, omdat het betekent dat ik kan zijn wie ik ben en mijn werk kan doen in vrijheid en verantwoordelijkheid”, vertelt Evelyn Bakker. Als één van de Jeugd- en Gezinsprofessionals van Aardema Zorggroep komt ze bij allerlei gezinnen over de vloer. „Een hele brede doelgroep. Gezinnen die ik help om structuur terug te krijgen, vertaler zijn tussen kinderen en ouders, ouders met een verstandelijke beperking, gezinnen met meervoudige problemen zoals het ontbreken van werk, financiële problemen en verslavingen, jeugdigen die afglijden en waar ouders geen vat meer op hebben, complexe scheidingen. Het is heel breed en de contrasten zijn groot. Dat houdt je scherp en doet je beseffen hoe kleurrijk en verschillend mensen zijn.”

Welkom is het begin van vertrouwen

„Ik werk parttime, omdat ik het ook belangrijk vind om tijd te hebben voor ons eigen gezin. Het geeft me structuur en balans. Mijn werk is verspreid door de week, omdat je niet altijd van te voren weet wanneer je waar nodig bent. Ja, dat kan heel acuut zijn. Dan observeer en kijk ik eerst waarom er paniek is en hoe we eerst de rust weer in huis krijgen. Soms is dat echt nodig: eerst zorgen voor rust en stabiliteit voor je gerichte acties onderneemt. Wel kijken of het veilig is, bijvoorbeeld voor de kinderen, en hygiënisch, maar verder eerst mensen tot rust laten komen.”

„Kwetsbaarheid mag er zijn. Bedenk dat wij zomaar voor je deur kunnen staan en er plotseling allemaal mensen zijn die wat vinden van wat je doet. Ik vind het altijd weer bijzonder dat als ik aanbel, ik gewoon welkom ben, een kopje koffie krijg en volgende week weer terug mag komen. Dat welkom is het begin van vertrouwen en is dat er, dan kun je aan het werk. Het lukt ook niet altijd hoor, je hebt situaties dat jij niet de juiste persoon bent. Ik leg dat gewoon op tafel, want je voelt het natuurlijk wel aan. Spreek het uit, zeg wat je denkt, wees eerlijk, zeg ik dan ook tegen de client. Kom jij er niet uit of is de klik er niet, dan zorg je voor een andere collega. Zeggen waar het op staat, vind ik belangrijk, ja. Zeker als mensen in lastige situaties zitten, helpt het als je duidelijk en doelgericht bent. Dat geldt ook voor humor, het helpt mij om het ijs te breken en de ernst van dingen te relativeren. Het is wie ik ben en zo doe ik mijn werk.”

Geef wat je denkt dat nodig is

„Wat me drijft is dat ik betekenis kan geven aan mensen, ook al is het maar een klein beetje. De glimlach die mensen weer op het gezicht krijgen als je zorgt voor verbinding naar een instantie, het sprankje hoop dat kinderen krijgen als ik in die complexe scheidingssituatie op woensdagmiddag koekjes met ze ga bakken. De zucht van verlichting als je kinderen en hun ouders weer tot elkaar brengt en de rust weer keert. Ja, ik maak ook gebruik van ervaringen in mijn eigen leven, ik zet het in als middel. Je geeft wat je denkt dat nodig is in een situatie of moment en dan is het heel fijn als je iets terug krijgt.”

Wat is er nu echt aan de hand?

„Wij worden ingeschakeld als specialisten in Jeugd- en Gezinshulp door wijk- en gebiedsteams. Daarvoor is er meestal al een huisarts die signalen oppikt en doorgeeft. Feit is dat je niet precies weet wat er waar speelt en wat je moet gaan doen. Wat is de hulpvraag eigenlijk? En gaat het wel om waar wij denken dat het over gaat of sluimert er iets onder al die zichtbare problemen? We vinden natuurlijk met z’n allen heel snel iets van een situatie of van mensen, maar wat is er nu echt aan de hand? Wie kan er helpen om een uitweg te vinden? Heb je een bewindvoerder nodig, een logeeradres in het weekend zodat kinderen en ouders even op adem kunnen komen, een ambulant team dat het drugsgebruik weet te temperen? Soms is het niet wat het lijkt of wordt door een omgeving gereageerd vanuit aannames. Is een ouder die drugs gebruikt, per definitie een slechte ouder? Waarom zetten we een stempel op iemand? Juist dat stempel kan mensen jaren en soms hun hele leven achtervolgen, raken ze vertrouwen kwijt en is de weg om dat terug te krijgen heel lang.”

„We zijn wie we zijn. Dat is bij Aardema Zorggroep hoe we denken en handelen, het geldt voor clienten en voor onszelf, als collega’s. We blijven met elkaar in gesprek om te kijken wat we doen en waarom, we sparren en bellen elkaar ook om stoom af te blazen. Die balans heb je nodig, voor jezelf en voor de mensen waar je betekenisvol voor wilt zijn. Dat vind ik genieten, het geeft energie om er iedere dag weer voor te gaan.”