Dagbesteding Franeker

In het hart van Franeker bieden we dagbesteding aan (jong)volwassenen met een lichte verstandelijke beperking of meervoudige problematiek. Vaak belanden deze mensen tussen wal en schip. Door geen zinvolle dagbesteding ligt eenzaamheid en isolement op de loer en zelfs zelfverwaarlozing.

We bieden bij Aardema Zorggroep een afwisselende dagbesteding waar mensen bij elkaar kunnen komen, diverse activiteiten kunnen doen en er samen gekookt wordt. De activiteiten stellen we samen af met de cliënten.

Is eigen vervoer niet mogelijk, dan halen we de cliënt met liefde thuis op en brengen we deze aan het eind weer terug.

VOOR WIE

Onze dagbesteding in Franeker is voor (jong)volwassen mensen met een licht verstandelijke beperking of meervoudige problematiek. Hier is een indicatie voor nodig vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Wet langdurige ondersteuning (Wlz). Er is hierbij sprake van een kleine aan het inkomen gerelateerde eigen bijdrage.

VOOR WIE

Aanmelden

U kunt bij ons, het Wmo loket of zorginformatiepunt in uw gemeente of bij uw thuiszorgteam terecht met uw vraag over deelname aan dagbesteding. Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt in de vorm van een indicatiestelling beoordeeld of u in aanmerking komt voor dagbesteding.

Bel ons gerust en vrijblijvend voor meer informatie over onze dagbesteding, de werkwijze en procedure.

CONTACT

  088 008 63 00

  info@aardemazorggroep.nl

  Godsacker 15 | 8801 LM Franeker