Begeleiding

Een extra steun in de rug

Soms kan het allemaal even flink tegen zitten. Het voelt dan alsof je even geen grip meer hebt op wat er in je leven speelt en alle zogenoemde ellende lijkt zich maar op te stapelen. Wees gerust, het kan echt de beste overkomen. Iemand die dan even met je meekijkt en meedenkt kan jou in dit geval weer structuur en overzicht bieden, zodat je met de juiste handvaten alles weer goed en wel aankan.

Bij Aardema Zorggroep bieden we professionele begeleiding op maat, voor jou persoonlijk of voor jullie als gezin. We spitsen ons toe op de hulpvraag en geven concrete handreikingen voor zolang als dat nodig is, natuurlijk met als doel dat jij weer zelfstandig en zeker in het leven staat en geheel op eigen kracht verder kunt.

Contact

Heb je behoefte aan even die extra steun in de rug? Informeer dan bij je huisarts hierover of bel of mail ons voor algemene informatie op 088 008 63 00 of via info@aardemazorggroep.nl onder vermelding van ‘begeleiding’.

Begeleiding aanvragen via de gemeente

Persoonlijke begeleiding valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Deze wetten zorgen ervoor dat je extra ondersteuning krijgt om weer op eigen kracht zelfredzaam te kunnen zijn of dat je langdurige begeleiding krijgt om zelfstandig te kunnen blijven wonen.

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO en de WLZ. Begeleiding vraag je dan ook aan via het betreffende loket van jouw gemeente.

Na de aanvraag onderzoekt de gemeente of je inderdaad individuele begeleiding nodig hebt. Doorgaans is dit gewoon bij jouw thuis, soms telefonisch of op het gemeentekantoor. Bereid je goed voor op zo’n gesprek en neem even iemand mee die goed op de hoogte is van je situatie. Tijdens het gesprek bespreek je met de ambtenaar onder andere wat voor hulp je nodig hebt. Is de ambtenaar het met je hulpvraag eens? Dan krijg je een WMO- of WLZ-indicatie en kun je begeleiding krijgen.

Heb je hulp nodig bij de aanvraag of wil je meer informatie? Bel ons dan gerust op nummer 088 008 63 00.

Aanvragen

Gezinshulp

Door omstandigheden, persoonlijke problemen of door een beperking kan het zijn dat u begeleiding nodig heeft. Een aantal voorbeelden:

 • Ervaart u dat opvoeden niet vanzelf gaat?
 • Heeft u het gevoel de regie over uw kind kwijt te zijn?
 • Heeft u moeite structuur in uw gezin aan te brengen
 • Heeft u moeite met begrijpen en ondersteunen van uw kind?
 • Bent u onzeker over uw manier van opvoeden?
 • Is er veel ruzie in huis en voelt u zich machteloos?
 • Loopt het thuis vaak spaak en lukt het niet om dit te veranderen?

Aardema Zorggroep biedt begeleiding aan jeugdigen en gezinnen gericht op het versterken van de eigen kracht, het betrekken van het netwerk en biedt laagdrempelige hulp om zorgen in de toekomst te voorkomen. Naast begeleiding kan er (op verwijzing) een vorm van behandeling nodig zijn. Netwerkpsychologen is een behandelpraktijk binnen onze zorggroep waar we een beroep op kunnen doen.

Er zal met de jeugdige, ouders/verzorgers en mogelijk andere betrokkenen gekeken worden bij welke problemen u hulp wilt en wat ervoor nodig is om u daarmee te helpen. Dit wordt vastgelegd in een begeleidingsplan. Aan de hand van de hulpvraag wordt gezocht naar de best passende manier om aan de doelen te werken. De duur van het traject is afhankelijk van de hulpvragen en mogelijkheden binnen het gezin. Zo kort als mogelijk, zo lang als nodig.

Wat de begeleiding betreft kunt u denken aan:

 • het geven van voorlichting over de ontwikkeling en opvoeding van kinderen;
 • praktische (opvoedings-) ondersteuning;
 • het aanleren van opvoedingsvaardigheden;
 • het creëren van een stabiele, rustige en positieve opvoedingsomgeving;
 • het vasthouden van nieuw geleerde vaardigheden;
 • het samen met het gezin organiseren van steun uit de omgeving;
 • het signaleren van ontwikkelingsproblemen en waar nodig verwijzen.

Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar valt de begeleiding onder de Jeugdwet, die ook door gemeenten wordt uitgevoerd. Heeft u een WMO-melding gedaan bij uw gemeente, dan neemt een medewerker van de gemeente contact met u op voor een afspraak. Tijdens deze afspraak bespreekt u welke hulp u nodig heeft, waarna een advies wordt uitgebracht. In overleg met alle betrokkenen wordt er besproken welke professionele ondersteuning precies nodig is.