Kwaliteitsbeleid en registraties

Kwaliteit Alle medewerkers van Netwerkpsychologen zijn bevoegd om hun werkzaamheden uit te voeren. Ze hebben de juiste diploma’s en hebben hun (her) registraties op orde. Voor inzage in de kwaliteitseisen van onze beroepsgroepen verwijzen wij u naar de volgende...

Klachten en privacy

Klachtenregeling Wanneer u een klacht heeft over een van de medewerkers van Netwerkpsychologen, dan wordt u verzocht deze in eerste instantie met de betreffende behandelaar te bespreken.  Meestal komt u met de behandelaar wel tot een passende oplossing. Is de klacht...

Vergoeding van de zorg

Jeugd De psychologische zorg voor de jeugd wordt bekostigd door uw gemeente. Hiervoor geldt geen eigen bijdrage. Indien een jongere tijdens de behandeling 18 jaar wordt, valt hij onder de psychologische zorg voor volwassenen. Volwassenen Psychologische zorg zit in het...

Kosten

Prijslijst onvergoede zorg De ziektekostenverzekeraar vergoedt niet alle zorg. U kunt altijd bij ons informeren om te checken of iets wel of niet vergoed wordt. Indien de zorg niet vergoed wordt, hanteren wij een uurprijs van € 95,- Consult 45 minuten – € 95,- 90...
Bolsward

Bolsward

Bolwerkplein 8 8701 XE Bolsward telefoon 088 0086300 fax 084 8676234...